Ole Pedersens fæstebrev

Fæstebrevets dato 21.09.1829. indfæstning 350 Rbl Sedler
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21130144#333436,67131016

Resumé af tinglyste fæstebrev på matr.nr. 5 25.09.1829
Gods No 131, Carl Grev Rantzau
Ole Pedersens mor, Ane Cathrine Jeppesdatter, enke efter Peder Madsen havde frivilligt inden retten frasagt sig denne gård, der stod til samme hartkorn som før, nemlig 5tdr 5 skp. Ole skulle betale alle nuværende og tilkommende skatter og afgifter samt andre offentlige byrder og pålæg; han skulle også betale 1/6 Bank Rente med 2 Rbdl 8 Sk. Sølv årlig som erlægges mikkelsdag; han skulle udrede “den fulde Landsskat uden nogen Undtagelse fra ejerens side saaledes som Forord: af 15 April 1818 dens 5 § ellers bestemmer” og naturligvis brændsel til læreren. Landgilden beløber sig til 6 Rbdl sølv til maj og 3 Rbdl sølv til Martini ligesom han ved samme tid skal levere 1 td rug 1 td “Radebyg” og 4 skp havre af forsvarligt godt korn; det skal veje for rugens vedkommende 11 L£ 12 £, byggen 10 L£ 12 £ og havren 8 L@ 4 £ “foruden det forordnede Opmaal” som aparte leveres med 1 fr (fjerdingkar) pr. td; item 1 godt Lam 1 god ung Gaas, 2 Høns og 20 Æg de sidste ved juletider; han skulle forrette halv gårds hovning til Frederikslund såvel som det sædvanlige hoveri til Søholm alt efter hoveriforordningen; han skulle gøre ægter, klapjagt og fiskeri ligesom hans formand, betale assurancesummen. Der skulle anvendes “1 til 2 skp Land til Eskehave paa det Sted hvor Godseieren lade anvise xxx xxx og Tid efter anden i Løbet af de første 10 Aar tilplanter dem, fornyer den med ny Planter i stedet for de som maatte være gaaet ud og holde denne Eskehave i tilbørlig Fred.” Der udover skulle han som sædvanligt holde opsyn, vedligeholde bygninger, besætning og inventarium.
Frederikslund 21 September 1829
Carl Rantzau / L.S. /
Læst inde Baag Herreds Ret
25 September 1829
Gundorph
samt indført i Panteprotocollen No 9 Folio 4 og 5
“Ole Pedersen” skrev under 18 October 1829

Tilføjelse i margen dateret 1.aug. 1844
Nu står gården for 6 tdr 3 skp 2 fdk 5/16 album samt 1/8 af fælles hartkorn (tørvemosen) på 1 skp 2 fdk ½ alb, dvs. 2 5/16 album
I anden margen tilføjet, at to ægter bestemt ved et forlig af 23 nov. 1848 nu pr. 4. april 1862 er afløst af 2 rdl pr. ægt, dvs 4 rdl

Tilbage til Ole Pedersen / tilbage til personalhistorie / til forsiden