Print
Category: Landsbyens topografi
Hits: 137

Her er et kort over Rosenlunds tilliggender i 1810.

Dette tilliggende er ændret en del. Sandsynligvis i forbindelse med matr.nr.2, Fiskergårdens nedlæggelse og deraf følgende udparcellering af dens jorder, solgtes en del af udlodden syd for landevejen fra. Den vestlige del heraf blev til matr.nr.5d, Dalgården. Dette belyses nærmere senere. Denne hjemmeside er til stadighed i udvikling ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med en større omstrukturering i 1870'rne, hvor matr.nr.2, Fiskergården blev nedlagt, blev Rosenlunds tilliggender også ændret væsentligt. Herom andetsteds og senere.