Her er et kort over Rosenlunds tilliggender i en lang periode efter 1790 (og måske også før).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med en større omstrukturering i 1870'rne, hvor matr.nr.2, Fiskergården blev nedlagt, blev Rosenlunds tilliggender også ændret væsentligt. Herom andetsteds og senere.