Her er kort over matr.nr.6, Pilekjærgårds tilliggender fra omkring 1790. Endvidere havde gården andel i et mindre tørvelod i mosen, som her hedder Dærup Grave. I den behandlede periode var dette tilliggende uforandret.

I 1921 blev tilkøbt et mindre areal.