Mads Pedersen

 

Ole Pedersen

1731-1810

 

1810

Peder Madsen

1754-4.02.1816 (andetsteds ses som født 14.07.1757, ikke tjekket)

Fæstebrev 14.11.1798

 

Peder Madsens enke, dvs. Ane Katrine Jeppesdatter

Mellem 1816 og 1829

 

Ole Pedersen

Født 1791 på Rosenlund, død 1873 på Rosenlund

Søn af Peder Madsen og Anne Cathrine Ibsdatter på Rosenlund

Fæstebrevets dato 21.09.1829. indfæstning 350 Rbl Sedler

 

Hans og Rasmus Olsen

19. juni 1875 arvefæsteskøde fra Grev Rantzau til Rasmus og Hans Olsen

 

Bonde Hansen

15.06.1876 fik han skøde

 

Peder Hansen

F. 17.03.1832,

13.01.1877 fik han skøde