Print
Category: Landsbyens topografi
Hits: 120

Her omkring 1790, dvs tiden efter rækken af landboreformer havde landsbyen det udseende, som den stort set har i dag.

Matr.nr.1, Kellerhavegård

Matr.nr.2, Fiskergården

Matr.nr.3, Blåmosegård

Matr.nr.4, Rimsgård

Matr.nr. 5, Rosenlund

Matr.nr. 6, Pilekjærgård

Matr.nr. 7, Dærupgård

Matr.nr. 8, Elmegård

Matr.nr. 9, Svanekjærgård

Matr.nr. 10, Løbergården

Matr.nr. 11, smeden

Matr.nr. 12, husmand, i perioder skrædder 

Matr.nr. 13, husmand med jord, i en periode væver

Matr.nr. 14, husmand, også her i andre perioder hjulmanden eller tømrer

 

Matrikelkortet 1810 har tilføjet matrikel nr. 12

 

Senere fik smeden sit værksted på matr.nr.12. Her lå det til engang i 1950'rne, længe efter det var ophørt som arbejdende værksted.