Her omkring 1790, dvs tiden efter rækken af landboreformer havde landsbyen det udseende, som den stort set har i dag.

Matr.nr.1, Kellerhavegård

Matr.nr.2, Fiskergården

Matr.nr.3, Blåmosegård

Matr.nr.4, Rimsgård

Matr.nr. 5, Rosenlund

Matr.nr. 6, Pilekjærgård

Matr.nr. 7, Dærupgård

Matr.nr. 8, Elmegård

Matr.nr. 9, Svanekjærgård

Matr.nr. 10, Løbergården

Matr.nr. 11

Matr.nr. 12 

Matr.nr. 13, husmand med jord, i perioder hjulmanden

Matr.nr. 14