Her ses matr.nr.4, Rimsgårds tilliggende. På et tidspunkt blev gården udflyttet fra landsbyen til dens arealer syd for landsbyen, mens bylodden blev udstykket og frasolgt.

Endnu senere blev arealerne syd for landevejen udstykket og solgt fra. Mere herom andetsteds og senere.