Her ses Løbergårdens tilliggende omkring 1790.

I sidste halvdel af 1800-tallet og senest i 1921 blev en del af tilliggendet frasolgt. Efter 1921 resterede kun markerne omkring gården, tidligere kaldet bylodden.