Alle beboere i perioden fra første folketælling 1787 til gården blev nedbrudt og udstykket i 1878

  

Anders Nielsen  

36  

Gift  

Husbonde Bonde og Gaardmand

 

  

Johanne Madsdatter  

31  

Gift  

Madmoder  

  

  

Kirsten Hansdatter  

11  

Ugift  

Mandens Stifdatter  

  

  

Maren Andersdatter  

9  

Ugift  

datter af første ægteskab  

  

  

Maren Andersdatter  

5  

Ugift  

børn af andet ægteskab  

  

  

Ane Andersdatter  

3  

Ugift  

børn af andet ægteskab  

  

  

Birthe Andersdatter  

1  

Ugift  

børn af andet ægteskab  

  

  

Christoffer Markusen  

21  

Ugift  

Tjenestefolk  

  

  

Anders Hansen  

12  

Ugift  

Tjenestefolk  

  

  

Dorthe Andersdatter  

23  

Ugift  

Tjenestefolk 

 

 

Kilde: FT 1787, fam.nr 10

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=326#326,48309

 

 

 

Anders Nielsen  

50  

Gift  

Husbonde  Bonde Gaardbeboer  

  

Johanne Madsdatter  

44  

Gift  

hans Kone  

  

Ane Andersdatter  

16  

Ugift  

deres Børn  

  

Birte Andersdatter  

15  

Ugift  

deres Børn  

  

Dorte Andersdatter  

13  

Ugift  

deres Børn  

  

Kirstine Andersdatter  

8  

Ugift  

deres Børn  

  

Hans Mortensen  

20  

Ugift  

Tjenestefolk  

  

Niels Hansen  

16  

Ugift  

Tjenestefolk 

 

Kilde: FT 1801, Fam.nr. 13

 

 

 

Mads Pedersen  

51  

gift  

  

fæstegaardmand  

  

Alhed Nielsdatter  

29  

gift  

  

hans kone  

  

Anders Nielsen  

83  

enkemand  

  

aftægtsmand i gaarden.  

  

Maren Pedersdatter  

16  

ugift  

  

huusholderske og steddatter  

  

Maren Madsdatter  

12  

ugift  

  

plejedatter  

  

Christian Andersen  

22  

ugift  

  

tjenestefolk  

  

Knud Pedersen  

18  

ugift  

  

tjenestefolk  

  

Maren Jørgensdatter  

29  

ugift  

  

tjenestefolk 

 

Kilde: FT 1834, fam.nr. 11

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2232#2232,80866

 

 

 

Mads Pedersen  

56  

Gift  

  

gaardmand  

  

Alhed Nielsdatter  

35  

Gift  

  

hans kone  

  

Mikkel Nielsen  

21  

Ugift  

  

tjenestefolk  

  

Lars Peter Lorentzen  

18  

Ugift  

  

tjenestefolk  

  

Maren Madsdatter  

18  

Ugift  

  

tjenestefolk  

  

Peder Jeppesen  

14  

Ugift  

  

tjenestefolk 

 

Kilde: FT 1840, fam.nr. 69

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5036#5036,119233

 

 

Mads Pedersen  

62  

Gift  

  

gaardmand  

her i sognet [Flemløse]  

Alhed Nielsdatter  

40  

Gift  

  

hans kone  

do [Flemløse]  

Mikkel Nielsen  

24  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Dreslette  

Peder Jeppesen  

19  

Ugift  

  

tjenestefolk  

her i sognet [Flemløse]  

Maren Madsdatter  

23  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Jordløse  

FT 1845

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6827#6827,162313

 

 

 

Mads Pedersen  

67  

Gift  

  

Gaardmand, Huusfader  

Her i Sognet [Flemløse]  

Alhed Nielsdatter  

44  

Gift  

  

hans Kone  

Her i Sognet [Flemløse]  

Peder Jeppesen  

24  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Her i Sognet [Flemløse]  

Jens Hansen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Orte Sogn, Odense Amt  

Rasmus Nielsen  

15  

  

  

Tjenestefolk  

Her i Sognet [Flemløse]  

Peder Hansen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk, frav. i Krigst.  

Dreslette S., Odense A.  

Maren Madsdatter  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk,  

Tronderup S. Svendb. A.

Kilde: FT 1850, Husstandsnr. 76

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113797#113797,17261692

 

 

Mads Pedersen  

72  

Gift  

Landbruger  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Alhed Nielsdatter  

49  

Gift  

hans Kone  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Peder Jeppesen  

29  

Ugift  

Tyende  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Hans Nielsen  

21  

Ugift  

Tyende  

  

Kjøng Sogn Odense Amt  

Maren Madsdatter  

33  

Ugift  

Tyende  

  

Jordløse Sogn Svendborg Amt  

Maren Madsdatter  

19  

Ugift  

Tyende  

  

Flemløse Sogn Odense Amt

Kilde: FT 1855, fam.nr. 49

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119092#119092,17414308

 

 

 

Mads Pedersen  

77  

Gift  

Gaardbruger  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Alhed Pedersen født Nielsen  

54  

Gift  

hans Hustru  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Peder Jeppesen  

34  

Gift  

Gaardbestyrer  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Hans Nielsen  

44  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Flemløse Sogn Odense Amt  

Niels Rasmussen  

46  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

Kjøng Sogn Odense Amt  

Peder Andersen  

15  

Ugift  

Tjenestedreng  

  

Søby Sogn Odense Amt  

Birthe Kirstine Nielsen  

17  

Ugift  

Tjenestepige  

  

Kjøng Sogn Odense Amt  

Maren Madsen  

17  

Ugift  

Tjenestepige  

  

Flemløse Sogn Odense Amt

Kilde: FT 1860, fam.nr. 2

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8666#8666,212409

 

 

 

Alhed Nielsdatter, 64 år, enke

Peder Gertsen, 47 år, født i Kjøng sogn, tjenestetyende

Sakarias Madsen, 21 år, Orte sogn, tjenestetyende

Niels Hansen, 17 år, Flemløse sogn, tjenestetyende

Birthe Findsen (???), 25 år, Kjøng sogn, tjenestetyende

Karen Hansen, 17 år, Dreslette sogn, tjenestetyende

FT 1870

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=53182#53182,11820756