Print
Category: Landsbyens demografi
Hits: 133

Fæstebønder fra 1767-

Arvefæste fra 1868

Selveje fra 1898

 

Hans Hansen, ca. 1729-1802

F. ca. 1729 i Søholm, begr. 29.12.1802.

Gift 19.06.1767 med enken i gården, Karen Pedersdatter

KBE, p.443

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377414

 

Fik fæstebrev 12.02.1767

Register til skifteprotokollen, Brahesholm gods:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=139369#139369,34325391

 

Anders Pedersen, 1756-1835

f. 1756 i Flemløse, d. 30. sep. 1835 i Pilekjærgård

Anders blev 22.06.1792 gift med Dorthe Andersdatter, datter af forgængerens hustru og dennes første mand, Anders Nielsen og Karen Pedersdatter

Fæstebrevet dateret 13.04.1792. På dette tidspunkt er hartkorn: 5-6-1-2 7/9. Til indfæstning blev betalt 133 rdl 2 mk.

Fæsteprotokollen, p.31b, 11-3-2, ej transkriberet in toto

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=36

 

Peder Andersen, 1784-1860

F. 1784 i Haarby Sogn,i døde 27 apr. 1860 i Pilekjærgård

 Tinglyste fæstebrev på matr.nr. 6 27.09.1826

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=193&height=754

Areal: HK 5-5-0-0. indfæstning: 350 Rdl Sedler

 

Anders Pedersen Pilekjær 1830-1906

F. 13 jan. 1830 i Dærup, døde 4 maj 1906 i Pilekjærgård

Gift med Karen Olsen, datter af Ole Pedersen og Karen Pedersdatter i matr.nr.5, Rosenlund

Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokol, Dærup Ejerlav, 1859 – 1950, p. 106

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17134352#177347,30011855, opslag 110

Her fremgår, at Anders Pedersen Pilekjær fik / købte arvefæsteskøde på gården fra Grev Rantzau 7.12.1868 (tinglæst 18.sm). Det kostede 4.900 Rdl. Hartkorn på dette tidspunkt: 5-7-0-1 ¾. Også data om aftægtskontrakt til Anders Pedersen og hustru (12.000 kr.)

Kvægtiende, Smaaredsel, Kirke- og Præstekorntiende blev aflyst 29.sept. 1869

Kilde: Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokol, Dærup Ejerlav, 1859 – 1950, p. 120

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17134352#177347,30011868

 

Peder Andersen Pedersen, 1863-1953

Peder Andersen Pedersen fik skøde fra Anders Pilekjær 7.12.1898 (tinglæst 16. sm.)