Skiftet efter Thomas Andersen

Fol.153 } Skiftet efter Indsidder Thomas Andersen af Dærup død den 14 Febr.: 1820

Anno 1820 den 16 August blev paa Baag Herreds Comptoir foretaget

Skifte efter Indsidder Thomas Andersen af Dærup. Som Vidner vare nærværende Grubert og Clod begge af Assens. Enken Maren Madsdatter mødte og tilkiendegav at hun ingen Livsarvinger havde med den Afdøde, derimod var de følgende Udarvinger nemlig 1) En Brodersøn Gaardmand Peder Iversen af Søe Søeby, 2, En Brodersøn Gaardmand Lars Iversen af Hestholm i Gamtofte Sogn 3, En halvbroder Huusmand Peder Andersen af Sønder Næraae. 4, En Broder Sødstersøn Ungkarl Iver Larsen af Blangstrup fuldmyndig. 5, Gaardmand Jørgen Pedersen i Woldtofte, givt med den Afdødes Broderdatter Klare Marie, og 6, En Broderdatter Enken Dorthe Iversdatter af Egerup. Samtlige disse Arvinger vare personlig tilstæde, undtagen sidstnævnte Enke, for hende var mødt hendes Laugværge Gaardmand Lars Iversen af Hestholm og paa den Afdødes Enkes Vegne var nærvæværende hendes Laugværge Gaardmand Peder Iversen af Søe Søbye. Enken foreviste derpaa et mellem hende og hendes afdøde Mand under 25 August 1797 oprettet og under 15 Septbr. f.Aa. allernaadigst confirmeret resprog1 Testamente, paa Grund af hvilket, den Afdødes Arvinger

— Fol.154 –

alene skulde modtage hans efterladte Gangklæder, hvilke ogsaa derfølge vare dem udleverede, men da disse Klæder vare yderst ubetydelige og i Værdie ei saa meget, som Begravelsens Omkostninger medtage, saa kunne samme egentlig ikke betragtes som nogen Arv, samtlige Arvinger der vare tilstæde erklærede at de havde modtaget de faa Efterladenskaber som den Afdøde havde efterladt sig, hvorfor de ei heller kunde have noget videre at fordre. Da Boets Omstændigheder vare øyensynlig ringe, saa kunde Skifteforvalteren ei finde Grund til nogen Afgivts Beregning, og da der saaledes intet videre var at foretage blev det Passerede sluttet og af alle Vedkommende underskrevet

sign.: Gundorph, Maren Madsdatter med ført Pen, Som Laugværge for Enken Peder Iversen

Som Laugværge for Enken Dorthe Iversdatter Lars Iversen, Peder Andersen med ført Pen, Iver Laursen, Lars Iversen, Jørgen Pedersen [de tre i egen hånd]

Som Vidner Grubert, Clod

  1. resprog; der menes reciprokt testamente, dvs. gensidigt testamente

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=139248&side=154

Tilbage