Søren Knudsen, 1726-1805

Matrikel nr. 14, nuværende Dærupvej 63 blev først  i 1800-tallet beboet af nogle familier, som skæbnen ikke just havde været mild imod. Som 26-årig blev Søren Knudsen i 1752 gift med Kirsten Pedersdatter, som var datter af den foregående fæster i huset, Peder Jørgensen. Det oplyses i Søren Knudsens fæstebrev, der kan læses via dette link. Kirsten døde i 1761, og den næste hustru, Dorthea Jørgensdatter døde i 1763. Derefter blev han gift med Ane Hansdatter.

Ifølge Folketællingen 1787 boede følgende i husmandsstedet:

Søren Knudsen, 59, husmand og hjulmand, gift med Ane Hansdatter,  47. Der var to sønner, begge af tredje ægteskab: Niels Sørensen, 11, og Hans Sørensen, 7. Desuden den blinde Maren Jensdatter, 50, enke, som nød almisse med to døtre: Ane Friderichsdatter, 11 og Agathe Friderichsdatter, 7 år.1

Af første ægteskab havde han en søn, Knud, som findes i lægdsrullen 1791 som 36 årig. Han opholdt sig i Mellemballe, og den yngste, Hans opholdt sig i Flemløse. Var den 9-årige tjenestedreng i Flemløse?2 Desuden havde Søren af et af de tidligere ægteskaber to døtre Barbara og Dorthe. Barbara sandsynligvis med Kirsten Pedersdatter, idet Barbara vist er født ca. 1754. Der var også i ægteskabet med Ane Hansdatter en ældre bror, Jørgen, født ca. 1773.

Barbara Sørensdatter blev 9. marts 1786 gift med enkemanden Mads Pedersen i Strærup. De var ifølge folketællingen 1801 flyttet til Vesemose.3

I 1795 afstod Søren Knudsen frivilligt fæstet, som blev overtaget af Hans Larsen fra Helnæs. Han var blevet gift med datteren Dorthe.4

Økonomisk gik det ned ad bakke for Søren. I fattigkommissionens protokol 29. marts 1805 er anført, at han ikke længere vil modtage fattighjælp. Han vil underholde og forsørge sig selv, fordi han ikke ville ”lade sit Boe og sine Eiendele beskrive”.5 I April kvartal 1804 havde han modtaget to rigsdaler fem mark og syv skilling, da han var gammel (83 år) skrøbelig og ”kan intet fortiene”; der var fradraget to rigsdaler, da han boede gratis hos datter og svigersøn.

Søren Knudsen blev begravet 11.06.1805, mens hustruen Ane Hansdatter døde i maj 1824.6

Hans Larsen overtog som nævnt fæstet pr 30.12.1795 formedelst en indfæstning (afgift ved fæstebrevets udstedelse) på 30 rdl. Han og Dorthe blev gift 18. november 1796, forlovere: Hans Thorsen af Hellenæs og Rasmus Nielsen, Dærup7

Om Agathe, der passede sin mor og derfor også modtag fattighjælp i en periode, fremkommer der senere en historie.

  1. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=326#326,48309
  2. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=17576#17576,836896
  3. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377210, – https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=178971#178971,30356682
  4. Brahesholm Gods. Realregister til fæstebreve, GLA – https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=174441#174441,29331365
  5. www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20118077#346057,69024590
  6. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377539 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17129020#174242,29312124
  7. http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=47 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377212