Ole Pedersen, 1791-1874

Søn af Peder Madsen, 1754-1816 og Anne Cathrine Ibs Datter (således skrives hendes navn ved vielsen, Flemløse Enesteministerialbog, 18.05.1787).

13.02.1829 blev han gift med Karen Pedersdatter, datter af Peder Mortensen, Flemløse. Broderen Mads Pedersen og brudens fader, Peder Mortensen var de to forlovere.

Han fik fæstebrev på matr.nr.5, Rosenlund 21.09.1829.