Mikkel Madsen, 1776-1865

Hans fæstebrev fra 8.sept. 1805 på gården matr.nr. 9, Svanekjærgård kan læses her

I Navneregister til skifteprotokol, Retsbetjente amt, Odense, Båg herred,1858-1866 oplyses:

Samme Dag [dvs. 23.febr. 1866] fremlagde Skifteforvalteren følgende fra de myndige Arvinger v efternævnte Brev modtagne Anmeldelse om Størrelsen af den faldne Arv Summa i Boet efter Aftægtsmand Mikkel Madsen, Dærup død d. 26 August s.A. nemlig: […] hvorefter der i intet af disse Boer er falden Arv til Værdi 0 Rdl

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=139268&side=42