Mads Pedersen, 1783-1868

Mads Pedersen

Mads var søn af Peder MadsenRosenlund og Anne Kathrine Klausdatter, født uden for ægteskab. Han blev døbt Dom 21p Trin 1783, 9.11.1783, holdt til dåben af Dorthe, Hans Hansens Stifdatter, [Pilekjærgård] Dærup. Faddere: Anders Nielsen, Hans Hansen, Ole Pedersen, i Dærup, U. Jens Pedersens Hustru i Woltofte (Flemløse EKB 1846-1804, fol.401)

Iflg. lægdsrullen 1808 opholdt Mads Pedersen, 23 år, 64 ¾, sig ved regimentet, havde været soldat 1805, Kong.R.64 / 57

Iflg. lægdsrullen 1820 var han nu gårdbrugende enkes søn, dvs. han må have passet Rosenlund efter sin far, Peder Madsens død 1816.

12.03.1824 blev han gift med Maren Andersdatter, 40 år, datter af Anders Nielsen, fæster på Fiskergården; forlovere var Huusmand Hans Nielsen, Woltofte, Anders Nielsen, Gaardmand, Dærup

Da de blev gift bestyrede han Rosenlund hos sin moder, idet faderen, Peder Madsen var død 1816. Herefter overtog han Fiskergården, på hvilken han fik fæstebrev 15.09.1825.

Gården var på hartkorn: 5 Tdr 5 Skp – – og indfæstningen: 325 rdl Sedler