Jørgen Hansen, ca. 1752-1823

Jørgen Hansen giftede sig med enken i gården matr.nr.7, Dærupgård. Maren Andersdatters første mand var Mikkel Sørensen. Jørgen Hansen fik fæstet 1784. Fæstebrevet kan ses her.

Indfæstningen beløb sig til 100 Rdl.

Jørgen Hansen blev i Dærupgård efterfulgt af sønnen Anders Jørgensen