Hans Jørgensen, 1776-1861

Hans Jørgensen overtog fæstet i matr.nr.8, Elmegård efter moderen, Kirsten Nielsdatter, ca. 1733-1810, der var enke efter Jørgen Sørensen, 1744-1794.

Om Hans Jørgensen og Anders Nielsen, ca. 1875-1838, matr.nr.2, Fiskergården skrev Felix Kruse en artikel: “Om to foregangsmænd i Dærup”, Vestfynsk Hjemstavn, 198, p.19-32. Den kan læses her.