Anders Nielsen, ca.1751-1838

Anders Nielsen var iflg fæstebrevet født i Woltoft. Han blev gift med enken Maren Pedersdatter, 1744-1781 – enke efter Hans Knudsen. Derpå, 7.dec.1776 fik Anders Nielsen fæstet i matr.nr.2, Fiskergården.

Om Anders Nielsen og Hans Jørgensen, fæstebonde i matr.nr.8, Elmegård skrev Felix Kruse en artikel: “Om to foregangsmænd i Dærup”, Vestfynsk Hjemstavn, 1980, p.19-32. Den kan læses her.