Anders Jørgensen, 1786-1850

Søn af Jørgen Hansen, døbt Dom. 16 p.Trin., dvs. 1.10.1786

Moderens søster bar, Anders Nielsens hustru stod for, faddere: Jens Pedersen, Woltofte, Peder Jørgensen og Thomas Andersen, Dærup.

I lægdsrullen 1808 oplyses, at han opholdt sig ved regimentet, Kongens Regiment. Slettet af rullen 1829.

Han fik fæste på gården efter sin far. Fæstebrevet blev udstedt 1. okt. 1810; matrikel nr. 7, Dærupgård stod på dette tidspunkt til 5 tdr 5 skp, og indfæstningen lød på 550 rdl + 10 % til forvalteren (dvs. forvalteren på Frederikslund / Krengerup).

Anders Jørgensen døde 12.08.1850. Iflg. kirkebogen hængte han sig (mig bekendt eneste selvmord i Dærup).

Dødsfaldet blev anmeldt for skifteretten 12. august. Det oplyses, at han døde om eftermiddagen, efterladende sig Anne Rasmusdatter samt fem sønner og to døtre. Enken ønskede at hensidde i uskiftet bo med disse sine børn.

Næste behandling (samme folio højre side) skete 10. sept. Enken fortalte, at tvende af hendes sønner var med armeen i Slesvig. Da der kun var et kuld børn, mente skifteforvalteren at kunne bevilge udsættelse af skiftebehandlingen på ubestemt tid, indtil enken fik stiftsamtets tilladelse til at hensidde i uskiftet bo.

Næste behandling (folio 315) nævner børnene:

en søn, Jørgen Andersen, 36 år, boelsmand på Voldtofte Mark

en ditto, Rasmus Andersen, 34 år, for tiden soldat ved 5te limit infanteri bataljon (og senere fæster på gården)

en ditto, Hans Andersen, 21 år, hjemme

en ditto, Søren Andersen, 17 år, hjemme

en datter, Maren Andersdatter, 27 år, ugift og hjemme

en ditto, Karen Andersdatter, 23 år, ugift og hjemme

Enken fik bevillingen til at hensidde i uskiftet bo, hvilket kostede hende 17 rdl 3mk 10 sk i salær til retten, til skriveren og til justitsfondet. Hendes lavværge var Peder Pedersen, 1787-1865, gårdmand i Kellerhavegård, matr.nr. 1