Udskiftningen

Den gennemgribende udstykning omkring 1800 ved jeg endnu ikke så meget om. Af Peder Madsens fæstebrev 14.11.1798 fremgår, at landsbyen endnu ikke var udstykket (”dog reserveres herfra uden nogen Gotgiørelse 1 Fr 2 7/9 Alb Hartkorn naar Byen Udskiftes”, http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=53). Det ses af matrikelkortet fra 1810, at tilliggender til Elmegård, matr.nr. 9 beskrives som ”Enkens Byelod”, ”… Mellemlod” osv. Denne enke er Kirsten Nielsdatter, ca. 1733- , der var enke efter Jørgen Sørensen, 1744-1797 og som sad på gården indtil hendes søn, Hans Jørgensen fik fæstebrev udstedt 5. maj 1803. Udstykningen må således være sket efter november 1798 og før maj 1803.

Det er bemærkelsesværdigt, at gårdene ikke flyttede ud fra landsbyen. Sandsynligvis er Dærupgård, matr.nr.7 flyttet fra en placering over for Rimsgård, matr.nr.4 mellem husmandsstederne matr.nr.12 og 14 hen mellem Kellerhavegård og Blåmosegård ved gadekæret.

Rimsgård flyttede ud på sin hovedparcel mange år senere, nemlig omkring 1862, da Poul Knudsen fik fæstet, og der skete i disse og de følgende år en del omlægninger af jorden med nye strukturer på Dærup Grave og Koppenbjerg. Her udover ligger gårdene som de lå før udskiftningen.

For husmandsstederne forholder det lidt anderledes, men dog ikke meget.

Matr.nr. 15, et husmandssted flyttet fra landsbyen ud til den sydvestre del af ejerlavet, mens matr.nr. 11 og 12 stadig havde bygningerne i landsbyens nordlige del og tilliggenderne kort syd for den sydlige. En gang i 1800-tallet er bolig og staldbygninger flyttet ud på de tilhørende jorder umiddelbart op mod Pilekjærgårds byelod.

Chr.Vs matrikel er endnu ikke undersøgt. Efter udskiftningen omkring 1800 var gårdene i Dærup egaliseret, omend Kellerhavegård skilte sig ud fra de øvrige med et tilliggende på lidt over otte tdr. HK; de øvrige ni gårde havde alle et tilliggende på ca. seks tdr. De seks husmænd havde, jf. definitionen på en husmand under to tdr.

Landsbyens samlede areal var godt 68 tdr. De øvrige landsbyer i Flemløse sogn havde følgende omfang:

Flemløse 116 tdr.

Voldtofte 221 tdr

og Høed 36 tdr. HK

I alt ca. 442 tdr. HK

Dærups 16 % af sognets areal svarer ret præcist til folketallet, der iflg. folketællingen 1787 var ca. 15 %. (Om indbyggertal se her)

Gårdenes størrelse i de fire landsbyer fordeler sig således:

 DærupFlemløseVoldtofteHøed
> 8 tdr. HK14, incl. præsteembedet8 
6-8 tdr.93101
4-6 863
2-4  11
< 2 tdr. HK650, bl.a. læreren52, bl.a. læreren36

Tilbage

Til forsiden