Matrikel nr. 14

Det fremgår af skitsen, at det lille husmandssted, matr.nr.14 er beliggende midt i landsbyen over for matr.nr.5, Rosenlund.
Ejendommen er bygget på et areal, der tidligere tilhørte matr.nr.7. Det ses af en tidligere matrikelbetegnelse 7l. På matrikelkortet fra 1810 er matr.nr. dog allerede ændret til 14. Udstykningen er således sket mellem 1790 og 1810.
Ved folketællingen 1787 er huset beboet af Søren Knudsen, født 1726 i matr.nr.10, Løbergården som søn af Knud Sørensen. Hans ældre bror, Hans blev fæster i matr.nr.2, Blåmosegård, men Søren måtte tage til takke med et husmandssted, hvor han også praktiserede som hjulmand.
Stedets tilliggende var en regulær firkant ved hjørnet af vejen mod Flemløse og landevejen. Det var ifg. matrikelkortet 1810 på 51.710 alen2.