Matr.nr. 6, Pilekjærgård

Pilekjærgård ligger i den sydlige del af landsbyen.

Dens tilliggender i 1790 er stort set de samme som i dag. Den lille ændring ses af disse to kort:

I 1933 købte Pilekjærgårds ejer, Peder Andersen Pedersen et areal af Løbergårdens ejer, Niels Jørgen Jørgensen.

Tilbage

Til forsiden