Fæstere på og ejere af Rosenlund

Ole Pedersen, 1731-1810

KB,  p. 227

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377306

Ole Pedersens far, Peder Pedersen (kaldet unge Peder Pedersen) var gårdmand på matr.nr. 6, Pilekjærgård

gift 30.04.1759 med forgængeren, Mads Pedersens enke, Margrethe Dideriksdatter

KB, p. 430

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377408

 2.06.1760

Peder Madsen, 1754-1816

Fæstebrev 14.11.1798

gift 18.05.1787 med Anne Cathrine Ibs Datter, Voldtofte, xx Kongebrev

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179110,30377210

1844

Peder Madsens enke, dvs. Ane Katrine Jeppesdatter

[[Kilde: Matriklen af 1844, hos Jensen 1931, p. 711]] her er data korrekt, men ellers fejl

Ole Pedersen, 1791-1874

gift 13.02.1829 med Karen Pedersen, Flemløse, 21 år

KB, p.107, nr 4

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137527#179113,30377904

Fæstebrevets dato 21.09.1829

Hans og Rasmus Olsen

19. juni 1875 Arvefæsteskøde fra Grev Rantzau til Rasmus og Hans Olsen

Bonde Hansen

15.06.1876 skøde fra Hans og Rasmus Olsen til Bonde Hansen

 

Peder Hansen

13.01.1877 skøde fra Bonde Hansen til Peder Hansen

Anders Hansen

23.11.1909 skøde fra Peder Hansen til Anders Hansen

Kilde: Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokol, Dærup Ejerlav, 1859 – 1950, p. 105

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17134352#177347,30011854,, opslag 109