Fæstere og gårdejere på matr.nr.7, Dærupgård

Jørgen Hansen, ca. 1752-1823, fik fæstebrev 1784, som ses her.

Anders Jørgensen, ca. 1784-1850, fik fæstebrev 1811.

Rasmus Andersen, 1819- , fik fæstebrev 1856. Moderen, Anne Rasmusdatter, som var enke efter Anders Jørgensen, passede gården i årene efter mandens selvmord. I 1871 fik han fæstebrev på matr.nr.1d, dvs. et mindre areal mellem Kellerhavegård og Blåmosegård. Fik arvefæsteskøde 1871.

Lars Johan Hansen Aaskov,

Derefter i en periode forpagtet af Lars Hansen Plougheld – her er en række uafklarede forhold.