Fæstere og ejere i matr.nr.4, Rimsgård

Lars Simonsen, -1781

Peder Jørgensen, ca.1752-1819
fik fæste på gården 1782.

Jørgen Pedersen, ca.1789-ca.1832
søn af Peder Jørgensen, fik fæstebrev 1810. Fæstebrevet ses her.

Jørgen Larsen, ca. 1794-1843, iflg. fæstebrevet født i Høirup, gift med Jørgen Pedersens enke
Fæstebrev 1833

Maren Nielsdatter
Overtog fæstet efter sin afdøde mand, Jørgen Larsen

Matr.nr. 4a
Poul Knudsen, 1825-1887, gift med Jørgen Larsens og Maren Nielsdatters datter, Ane Jørgensdatter, 1831-
Fik fæste 1857
Købte gården til selveje

Hans Jørgen Poulsen, 1856-1936