Fæstere og ejere af matr.nr.8, Elmegård

Fæstere og ejere i matr.nr.8, Elmegård

Lars Jørgensen i en periode omkring matriklen 1644 (Johs’ manus)

Mads Madsen, som havde overtaget fæstet før 1682. Han var sandsynligvis gift med forgængerens enke og blev gift yderligere to gange (Johs’ manus)

Hans Jensen, ca. 1692-1749, gift med forgængerens datter (Johs’ manus)

Niels Hansen, ca. 1720-1769, gift med forgængerens datter (Johs’ manus)

Jørgen Sørensen, 1744-1797 som blev gift med forgængerens enke i 1769(Johs’ manus)

Kirsten Nielsdatter, ca. 1733- , datter af en tidligere fæster Niels Hansen og enke efter Jørgen Sørensen; drev gården 1797-1803(Johs’ manus)

Hans Jørgensen, 1776-1861 fik fæstebrev 1803

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=333436&side=73

Søren Hansen, 1822-1902, drev gården fra vistnok 1854 og fik tinglyst fæstebrev 1858. Købte gården til selveje 1876 (Johs’ manus)

Ane Hansen, 1840-1922, drev gården fra 1902