Fæstere i matr.nr.2, Fiskergården

Niels Pedersen
Boede i gården i 1664

Lauritz Nielsen
boede i gården i 1677

Anders Jensen

Lars Rasmussen
gift med forgængerens datter.
Erik Larsen Skov, 1704-1752
søn af forgængeren
Hans Knudsen, 1715-1776
blev gift med forgængerens enke og fik fæste 1752
Oplysninger om disse seks fæstere skylder jeg GLA, tak for det arbejde

Anders Nielsen, ca. 1751-1838
fik fæste 1776
Mads Pedersen, 1786-1868
fik fæste 1825

Niels Rasmussen
købte 1877 gården til arvefæste

1878 blev gården nedbrudt, solgt og udstykket til sammenlægning med 3a og 4a

Tilbage

Til forsiden