Fæstere og senere ejere i Kellerhavegård

Her er fæstere i matr.nr.1, Kellerhavegård

Mads Jørgensen, ca. 1753-1791 fik fæste efter stedfaren, Rasmus Gregersen 18.12.1785

Niels Jensen, ca. 1762-1820 fik fæstebrev 8.01.1792

Peder Pedersen, 1787-1865, fik fæstebrev 1820

Niels Pedersen, ca. 1821-1866 fik fæstebrev 1857

Jørgen Gormsen, ca. 1827-1887 , gift med Niels Pedersens enke, Karen Jørgensdatter, fik fæstebrev 1870 og arvefæsteskøde 1877

Peder Nielsen Pedersen, 1859- , søn af forgængeren Niels Pedersen. Han fik skøde på gården samme dato, som moderen, som via testamente havde adkomst til gården, nemlig 21.09.1888

Samtlige beboere i Kellerhavegård ses her