Fæstere og senere ejere på Blåmosegård

Sander Ibsen, 1631 – 1701, havde gården i fæste i 1664

Kilde: GLA

Jørgen Nielsen havde gården i fæste i 1690

Kilde: GLA

Rasmus Andersen havde gården i fæste i 1699

Kilde: GLA

Peder Pedersen. Kaldet Gamle Peder Pedersen, g. 17.12.1719 med Johanne Rasmusdatter, sandsynligvis forgængerens datter

Kilde: GLA

Anders Andersen

Kilde: GLA

Thomas Andersen, 1739-1820, søn af Anders Andersen

Niels Rasmussen, kaldet Niels Kudsk. Hans navn ses på matrikelkort fra 1810

Mette Hansdatter, 62, Enke efter Niels Kudsk

Rasmus Mikkelsen, 1810-1889. Fæstebrevet tinglyst 4.12.1840

Mads Peder Olesen, 1836-1905, gift med Rasmus Mikkelsens datter, Mette

Mette Rasmussen, -1921, enke efter Mads Peder Olsen

Peder Madsen Olsen, 1864-1927