Landsbyens topografi

Klik på kortene i galleriet til højre og få overblikket over gårdenes tilliggender. Nedenfor ses flere kort.

Ifølge en lokalhistoriker, P. Jensen var der i Dærup 1790 følgende ejendomme. ( Det er uklart, hvad der ligger til grund for hans version; sandsynligvis matrikelkortet 1810, som han har “tilbagedateret” til 1792, hvor der blev foretaget synsforretning; herom senere (Læs om P. Jensen her):

De ti gårde:

og de fire huse

  • matr.nr.11, her boede og arbejdede smeden
  • matr.nr.12, husmand med jord; her boede i perioder en skrædder, senere blev det smeden. Dette hus er ikke lokaliseret på ovenstående korttegning (læs her en overvejelse herom)
  • matr.nr.13, husmand med jord; her boede i perioder fx en hjulmand
  • matr.nr.14, husmand med jord; også her boede i perioder en hjulmand, ligesom der i perioder også boede nogle almisselemmer med interessante historier – kommer senere

Fra 1810 findes et regulært matrikelkort, som jeg har forsynet med tydeligere matrikelnumre: