Landsbyens topografi

Ifølge en lokalhistoriker, Peder Jensen var der i Dærup 1790 de nedennævnte ejendomme. ( Det er uklart, hvad der ligger til grund for hans version; sandsynligvis matrikelkortet 1810, som han har “tilbagedateret” til 1792, hvor der blev foretaget synsforretning; herom senere (Læs om postbud Jensen her):

De ti gårde:

og de fire huse

  • matr.nr.11, her boede og arbejdede smeden
  • matr.nr.12, husmand med jord; her boede i perioder en skrædder, senere blev det smeden. Dette hus er ikke lokaliseret på ovenstående korttegning (læs her en overvejelse herom)
  • matr.nr.13, husmand med jord; her boede i perioder fx en hjulmand
  • matr.nr.14, husmand med jord; også her boede i perioder en hjulmand, ligesom der i perioder også boede nogle almisselemmer med interessante historier – kommer senere

På et tidspunkt – måske allerede omkring udstykningen 1792 – er der etableret et husmandssted, matr.nr. 15, som ligger uden for det nedenfor viste kort, nemlig i den yderste sydøstlige del af ejerlavet, nu kendt som Alenbæk. Foreløbig har jeg begrænset (dvs ingen) viden om dette husmandssted.

Fra 1810 findes et regulært matrikelkort, som jeg har forsynet med tydeligere matrikelnumre:

Her er en ubearbejdet oversigt over indfæstnings- og arvefæsteafgifter