Landsbyens topografi

Ifølge en lokalhistoriker, Peder Jensen var der i Dærup 1790 de nedennævnte ejendomme. (Det er uklart, hvad der ligger til grund for hans version; sandsynligvis matrikelkortet 1810, som han har “tilbagedateret” til 1792, hvor der blev foretaget synsforretning; herom senere (Læs om postbud Jensen her):

De ti gårde:

og de fem huse

  • matr.nr.11, her boede og arbejdede smeden
  • matr.nr.12, husmand med jord; her boede i perioder en skrædder, senere blev det smeden. Dette hus er ikke lokaliseret på ovenstående korttegning (læs her en overvejelse herom)
  • matr.nr.13, husmand med jord; her boede i perioder fx en hjulmand
  • matr.nr.14, husmand med jord; også her boede i perioder en hjulmand, ligesom der i perioder også boede nogle almisselemmer med interessante historier – kommer senere
  • matr.nr.15 i Alenbæk

En kort redegørelse for udskiftningen ses her.

Fra 1810 findes et regulært matrikelkort, som jeg har forsynet med tydeligere matrikelnumre:

Her er en ubearbejdet oversigt over indfæstnings- og arvefæsteafgifter