Landsbyens topografi

Nedenfor ses flere kort.

Ifølge det første matrikelkort var der i Dærup følgende ejendomme. Dette kort er tegnet af en lokalhistoriker (Læs om P. Jensen her):

De ti gårde:

og de fire huse

  • matr.nr.11, her boede og arbejdede smeden
  • matr.nr.12, husmand med jord; her boede i perioder en skrædder, senere blev det smeden. Dette hus er ikke lokaliseret på denne korttegning (læs her en overvejelse herom)
  • matr.nr.13, husmand med jord; her boede i perioder fx en hjulmand
  • matr.nr.14, husmand med jord; også her boede i perioder en hjulmand, ligesom der i perioder også boede nogle almisselemmer med interessante historier – kommer senere

Fra 1810 findes et regulært matrikelkort, som jeg har forsynet med tydeligere matrikelnumre:

Matrikelkort fra 1810