Indbyggertallets udvikling

I den undersøgte periode voksede Dærups indbyggertal, også i forhold til hele sognets indbyggertal. Kildematerialet er naturligvis folketællingerne, begyndende med 1787, og jeg har valgt foreløbig at slutte med 1911.

Gennem første tredjedel af 1800-tallet steg indbyggertallet i Dærup, hvorefter det faldt til et lavpunkt i 1850 – 104 beboere. Herefter det steg igen til 196 i 1890 og 274 i 1911. Samme tendens aflæses i hele sognets indbyggertal.

I 1787 boede 15,2% af sognets indbyggere i Dærup:

I 1911 så fordelingen således ud (idet Mosebo nu blev talt sammen med Flemløse):