Beboere i matrikel nr. 15

Matrikel nr. 15 var et husmandssted i Alenbæk, som ikke havde det navn dengang. Jeg har endnu ikke fuldt overblik over beboerne her, men kan foreløbig oplyse dette:

Omkring 1810 Niels Kristesen (ikke en trykfejl)

Omkring 1841 Peder Nielsen

Omkring 1844 Peder Nielsens enke

Omkring 1870 Jørgen Pedersen, som solgte ejendommen i 1900