Beboere i matr.nr. 4, Rimsgård

Alle registrerede i folketællingerne 1787 – 1911

Folketællingen 1787:
Peder Jørgensen, 35. gift, Husbonde, Bonde og Gaardmand
Karen Pedersdatter, 38. gift, Madmoder
Hans Larsen, 10, ugift, Børn af [Karen Pedersdatters] første Ægteskab
Peder Larsen, 8, ugift, Børn af [Karen Pedersdatters] første Ægteskab
Johanne Larsdatter, 6, ugift, Børn af [Karen Pedersdatters] første Ægteskab
Ane Pedersdatter, 3, ugift, Datter af andet Ægteskab
Hans Nielsen, 22, ugift, Tjenestefolk
Johanne Johansdatter, 27, ugift, Tjenestefolk
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=326#326,48308

Folketællingen 1801:
Peder Jørgensen, 50. gift, Husbonde, Bonde
Karen Pedersdatter, 52. gift, hans Kone
Peder Larsen, 20, ugift, Søn af første Ægteskab
Ane Pedersdatter, 16, ugift, deres Børn af andet Ægteskab
Jørgen Pedersen, 12, ugift, deres Børn af andet Ægteskab
Maren Pedersdatter, 8, ugift, deres Børn af andet Ægteskab
Marcus Røys, 82, Enkemand, Indsidder, Pension
Jocum Marcusen, 38, ugift, hans Børn, vanfør og Kurvemager
Stine Marcusdatter, 40, ugift, hans Børn
Marie Rasmusdatter, 6, ugift, dennes Datter uden Ægteskab
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25889#25889,2892775

Folketællingen 1834:
Jørgen Larsen, 38, gift, Fæstegaardmand
Maren Nielsdatter, 40, gift, hans Kone
Karen Jørgensdatter, 8, ugift, deres Børn
Anne Jørgensdatter, 4, ugift, deres Børn
Peder Jørgen Jørgensen, 2, ugift, deres Børn
Jens Andersen, 22, ugift, Tjenestefolk
Rasmus Andersen, 18, ugift, Tjenestefolk
Maren Clausdatter, 22, ugift, Tjenestefolk
Karen Jørgensdatter, 16, ugift, Tjenestefolk
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2232#2232,80865

Folketællingen 1840:
Jørgen Larsen, 41, gift, Gaardmand
Maren Nielsdatter, 48, gift, hans Kone
Karen Jørgensdatter, 14, ugift, deres Børn
Anne Jørgensdatter, 10, ugift, deres Børn
Peder Jørgensen, 8, ugift, deres Børn
Mads Andreasen, 23, ugift, Tjenestefolk
Hans Peder Adamsen, 19, ugift, Tjenestefolk
Karen Clausdatter, 23, ugift, Tjenestefolk
Birthe Katrine Hansdatter, 18, ugift, Tjenestefolk
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5036#5036,119232

Folketællingen 1845:
Jørgen Larsens Enke, Maren Nielsdatter, 53, Enke, Gaardmandsenke, Kjøng Sogn
Karen Jørgensdatter, 19, ugift, deres Børn, her i Sognet [Flemløse]
Anne Jørgensdatter, 15, ugift, deres Børn, Do
Peder Jørgensen, 13, ugift, deres Børn, Do
Mads Andreasen, 28, ugift, Tjenestefolk, Do
Morten Hansen, 18, ugift, Tjenestefolk, Do
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6827#6827,162312

Folketællingen 1850:
Maren Nielsdatter, 58, Enke, Gaardmandsenke, Husmoder, Kjøng Sogn, Odense Amt
Karen Jørgensdatter, 24, ugift, hendes Børn, her i Sognet [Flemløse]
Anne Jørgensdatter, 20, ugift, hendes Børn, her i Sognet [Flemløse]
Peder Jørgensen, 18, ugift, hendes Børn, her i Sognet [Flemløse]
Anne Johanne Larsen, 9, Pleiedatter, her i Sognet [Flemløse]
Niels Kristensen, 36, ugift, Yjenestekarl, Orte Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113797#113797,17261692

Folketællingen 1855:
Maren Nielsdatter, 62, Enke, Gaardbruger, Kjøng Sogn, Odense Amt
Peder Jørgen Jørgensen, 22, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Anne Jørgensdatter, 24, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Jesper Nielsen, 30, ugift, Tyende, Kjøng Sogn, Odense Amt
Hans Jacob Hansen, 16, ugift, Tyende, Odense
Anne Johanne Larsen, 14, Pleiedatter, Flemløse Sogn, Odense Amt
Dorthe Hansen, 14, ugift, Tyende, Flemløse Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119092#119092,17414309

Matr.nr. 4a
(matrikulering sandsynligvis efter udflytning til Koppenbjerg)

Folketællingen 1860:
Poul Knudsen, 35, gift, Gaardbruger, Nørre Lyndelse Sogn, Odense Amt
Anne Knudsen, født Jørgesen, 30, gift, hans Hustru, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Jørgen Poulsen, 4, ugift, deres Søn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Maren Nielsen, 68, Enke, Aftægtskone, Kjøng Sogn, Odense Amt
Karen Geertsen, 33, ugift, Tjenestepige, Kjøng Sogn, Odense Amt
Kirsten Larsen, 15, ugift, deres uconf. Pleiedatter, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Jakob Hansen, 22, ugift, Tjenestekarl, Odense Kjøbstad, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8666#8666,212410

Folketællingen 1870:
Poul Knudsen, 44, Husfader, Avlsbruger, Nørre Lyndelse sogn, Odense amt
Anne Jørgensdatter, 39, Husmoder, Flemløse sogn, Odense amt
Hans Jørgen Poulsen, 13, Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Jens Peter Poulsen, 5, Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Knud Poulsen, 3, Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Maren Nielsdatter, 78 år, Enke, slægtning, Kjøng sogn, Odense amt
Jens Rasmussen, 24, Tjenestekarl, Flemløse sogn, Odense Amt
Peder Kristian Madsen, 17, Do, Orte sogn, Odense Amt
Karen Nielsen, 30, Tjenestepige, Flemløse sogn, Odense Amt
Maren Kirstine Nielsen, 15, Tjenestepige, Flemløse sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=53182#53182,11820761

Folketællingen 1880:
Poul Knudsen, 54, Husfader, Gaardeier, Nørre Lyndelse sogn, Odense amt
Anne Jørgensdatter, 49, hans Kone, Flemløse sogn, Odense amt
Hans Jørgen Poulsen, 23, Deres Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Jens Peder Poulsen, 15, Deres Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Knud Poulsen, 13, Deres Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Karen Marie Poulsen, 7, Deres Barn, Flemløse sogn, Odense amt
Anders Larsen, 18, ugift, Tjenestekarl, Søllested Sogn, Odense Amt
Peter Olsen, 14, ugift, Tjenestekarl, Flemløse Sogn, Odense Amt
Maren Jespersen, 18, ugift, Tjenestepige, Flemløse Sogn, Odense Amt
Rasmine Rasmussen, 14, ugift, Tjenestepige, Flemløse Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=55468#55468,11979678

Folketællingen 1890:
Ane Jørgensen, 59, Enke, Husmoder, Gaardeierske, Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Jørgen Poulsen, 33, gift, – [hendes søn], Gaardbestyrer, Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
Birthe Marie Rasmussen, 29, gift, – [hans Kone], Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
Poul Christian Poulsen, 3, ugift, Barn, Kjøbenhavn
Rasmus Jørgen Poulsen, 1, ugift, Kjøbenhavn
Jens Find Poulsen, under 1 Aar, ugift, Barn, Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
Knud Poulsen, 23, ugift, Broder, Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Hansen, 17, ugift, Tjenestetyende, Flemløse Sogn, Odense Amt
Maren Hansen, 22, ugift, Tjenestetyende, Kjøng Sogn, Odense Amt
Karen Marie Poulsen, 17, ugift, Tjenestetyende, Dærup, Flemløse Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=59326#59326,12180912

Folketællingen 1901:
Hans Jørgen Poulsen, 18561213, gift, Husfader, Landbrug, Gaardeier, Flemløse S., O. Amt
Birthe Marie Rasmussen, 18601024, gift, Husmoder, Do
Poul Christian Poulsen, 18860208, ugift, Barn, Kjøbenhavn
Rasmus Jørgen Poulsen, 18880314, ugift, Do, Do
Jens Find Poulsen, 18901203, ugift, Do, Do
Hans Anton Poulsen, 18921201, ugift, Do, Do
Niels Peter Poulsen, 18940520, ugift, Do, Do
Sidsel Mathilde Poulsen, 18970617, ugift, Do, Do
Marie Sørensen, 18750830, ugift, Tyende, Kjøng S., O. Amt
Frederik Madsen, 18761216, ugift, Do, Boeslunde S., Sorø A.
Hans Larsen Lyke, 18820821, ugift, Do, Tommerup S., O. Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=21370#21370,1939843

Folketællingen 1906:
Hans Jørgen Poulsen, 13.12.1856, gift, Husfader, Landbruger, Flemløse Sogn, Odense Amt
Birthe Marie Poulsen, 24.10.1860, gift, Husmoder, Flemløse Sogn, Odense Amt
Rasmus J. Poulsen, 14.03.1888,
Jens Find Poulsen, 3.12.1890
Hans Anton Poulsen, 1.12.1892, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Niels Peter Poulsen, 20.05.1894, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Sidsel Mathilde Poulsen, 17.06.1897, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Rasmus Lavrist Rasmussen, 26.02.1879, ugift, Tyende
Niels Anton Nielsen, 4.10.1884, Tyende
Anne Kirstine Pedersen, 1.11.1886, Tyende
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10953#10953,290510 og
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10953#10953,290513
Niels J. Mikkelsen er tællemanden – han skriver Lavrist

Folketællingen 1911:
Hans Jørgen Poulsen, 13.12.1856, gift, Husfader, Landbruger, Flemløse Sogn, Odense Amt, tilflyttet 1888 fra København
Birthe Marie Poulsen, 24.10.1860, gift, Husmoder, Flemløse Sogn, Odense Amt, tilflyttet 1888 fra København
Hans Anders Poulsen, 1.12.1892, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Niels Peter Poulsen, 20.05.1894, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Sidsel Mathilde Poulsen, 17.06.1897, ugift, Flemløse Sogn, Odense Amt
Niels Ladegaard, 1.09.1889, ugift, Tjenestekarl, Pjedsted, Vejle Amt, tilflyttet fra Pjedsted 1910
Anna Christine Pedersen, 16.02.1888, ugift, Tjenestepige, Sanderum, Odense Amt, tilflyttet fra Sanderum 1910
Gertrud Hansen, 3.05.1846, ugift, Logerende, Søb , Turup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=63370#63370,12431048
N (ie midlertidig nærværende) Gertrud Hansen, logerende, 3.06.1846 i Søby Turup, tilflyttet fra Søby Turup i 1911. Hun er egentlig hjemmehørende i Køng sogn, men boede her også ved FT 1906

Tilbage

til forsiden