Beboere i matr.nr.3, Blåmosegård

Folketællingen 1787:

Thomas Andersen, 48, gift, Husbonde, Bonde og Gaardmand

Maren Madsdatter, 35, gift, madmoser

Hans Lykkesen, 25, ugift, Tjenestefolk, gevorben Soldat

Maren Madsdatter, 20, ugift, Tjenestefolk

Peder Rasmussen, 14, ugift, Tjenestefolk

Peder Andersen, 7, ugift, Tjenestefolk

Johanne Nielsdatter, 30, ugift, Opholdende Væver

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=326#326,48308

Folketællingen 1801:

Niels Rasmussen, 47, gift, Husbonde, Bonde Gaardbeboer

Karen Larsdatter, 42, gift, hans Kone

Peder Nielsen, 14, ugift, deres Børn

Ane Nielsdatter, 4, ugift, deres Børn

Rasmus Mortensen, 20, ugift, Mandens Søsterbørn

Bodil Johanne Mortensdatter, 11, ugift, Mandens Søsterbørn

Mads Andersen, 29, Enke(mand), Tjenestefolk

Ane Katrine Nielsdatter, 58, gift, Tjenestefolk (ægtefælle ej angivet, sikkert ugift)

Thomas Andersen, 62, gift, Indsidder, nyder Ophold af Gaarden

Maren Madsdatter, 49, gift, Indsidder, nyder Ophold af Gaarden

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25889#25889,2892775

Folketællingen 1834:

Niels Rasmussen, 78, gift, Fæstegaardmand

Mette Hansdatter, 55. gift, hans Kone

Rasmus Nielsen, 27, ugift, deres Børn

Karen Nielsdatter, 25, ugift, deres Børn

Anne Nielsdatter, 23, ugift, deres Børn

Peder ??Qartsen, 12, ugift, Plejesøn (Gertsen, læser jeg)

Anders Nielsen, 29, ugift, Tjenestekarl

Henrik Andersen, 75, gift, Inderste og Daglejer

Karen Hansdatter, 61, gift, hans Kone

Lars Larsen, 6, ugift, Plejesøn

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2232#2232,80865 og flg.

Folketællingen 1840:

Mette Hansdatter, 62, Enke, Gaardmands Enke

Rasmus Nielsen, 33, ugift, hendes Børn

Anne Nielsdatter, 28, ugift, hendes Børn

Jørgen Jørgensen, 21, ugift, Tjenestefolk

Peder Gertsen, 18, ugift, Tjenestefolk

Maren Mikkelsdatter, 22, ugift, Tjenestefolk

Maren Hansdatter, 52, ugift, Enkens Søster

Karen Rasmusdatter, 6, ugift, Plejedatter

Lars Christensen, 36, gift, Inderste, Bødker

Pernulle Pedersdatter, 39, gift, hans Koone

Jens Christian Larsen, 5, ugift, ders Børn

Peder Larsen,, 2, ugift, deres Børn

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5036#5036,119232

Folketællingen 1845:

Rasmus Mikkelsen, 36, gift, Gaardmand, [født] her i Sognet (Flemløse)

Anne Nielsdatter, 33, gift, hans Kone, do

Karen Rasmusdatter, 11, ugift, deres Barn, do

Mette Hansdatter, 67, Enke(mand), Aftægtskone, Huusfaders Svigermoder, do

Peder Geertsen, 23, ugift, Tjenestefolk, Kjøng

Christian Ditlefsen, 22, ugift, Tjenestefolk, Verninge

Maren Mikkelsdatter, 26, ugift, Tjenestefolk, her i Sognet

Lars Larsen, 47, gift, Indsidder og Daglejer, Kjøng Sogn

Magrethe Larsdatter, 51. gift, hans Kone, Rynkebye

Kathrine Hansen, 10, ugift, deres Barn, her i Sognet

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6827#6827,162313

Folketællingen 1850:

Rasmus Mikkelsen, 41, gift, Gaardmand, Huusfader, [født] her i Sognet (Flemløse)

Anne Nielsdatter, 39, gift, hans Kone, her i Sognet

Mette Rasmusdatter, 10, ugift, deres Datter, her i Sognet

Mette Hansdatter, 73, Aftægts Enke, Huusf. Svigermod., her i Sognet

Peder Geertsen, 28, ugift, Tjenestefolk, Kjøng Sogn, Odense Amt

Peder Larsen, 19, Tjenestefolk, her i Sognet

Hans Hansen, 17, Tjenestefolk, her i Sognet

Maren Mikkelsdatter, 30, ugift, Tjenestefolk, her i Sognet

Karen Rasmusdatter, 16, Tjenestefolk, her i Sognet

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113797#113797,17261692

Folketællingen 1855:

Rasmus Mikkelsen, 46, gift, Landbruger, Flemløse Sogn, Odense Amt

Anne Nielsdatter, 44, gift, hans Kone, Flemløse Sogn, Odense Amt

Mette Rasmussen, 14, ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt

Mette Hansdatter, 77, Enke, Aftægtskone, Flemløse Sogn, Odense Amt

Maren Hansdatter, 69, Tyende, Flemløse Sogn, Odense Amt

Karen Rasmussen, 20, ugift, Tyende, Flemløse Sogn, Odense Amt

Peder Geertsen, 32, ugift, Tyende, Kjøng Sogn, Odense Amt

Jørgen Nielsen, 17, ugift, Tyende, Flemløse Sogn, Odense Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119092#119092,17414308

Folketællingen 1860:

Rasmus Mikkelsen, 51, gift, Gaardbruger, Flemløse Sogn, Odense Amt

Ane Mikkelsen, født Nielsen, 49, gift, hans Hustru, Flemløse Sogn, Odense Amt

Peder Geertsen, 38, ugift, Tjenestekarl, Kjøng Sogn, Odense Amt

Anders Hansen, 17, ugift, Tjenestedreng, Flemløse Sogn, Odense Amt

Karen Rasmussen, 26, ugift, Tjenestepige, Flemløse Sogn, Odense Amt

Mette Rasmussen, 20, ugift, Tjenestepige, Flemløse Sogn, Odense Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8666#8666,212411

Folketællingen 1870:

Mads Peder Olesen, 39 år, født i Flemløse sogn, husfader, agerbrug

Mette Rasmussen, 29 år, do

Peder Madsen Olsen, 5 år, do, barn,

Rasmus Madsen Olsen, 3 år, do, barn

Anne Katrine Madsen Olsen, 2 år, barn, do

Karen Marie Madsen, under 1 år, do,

Rasmus Mikkelsen, 61 år, slægtning, do

Anne Nielsdatter, 59 år, do, slægtning

Poul Clausen, 24 år, født i Orte sogn, tjenestetyende

Maren Rasmussen, 16 år, født i Flemløse sogn, tjenestetyende

Anne Margrete Christensen, 15 år, Kjøng sogn, tjenestetyende

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=53182#53182,11820756

Folketællingen 1880:

Mads Peter Olesen, 49, gift, Husfader Gaardeier, Flemløse sogn, Odense Amt

Mette Rasmussen, 38, gift, Hans Kone, Flemløse sogn, Odense Amt

Peder Madsen Olsen, 15, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Rasmus Madsen Olsen, 13, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Anne Cathrine Madsen Olsen, 12, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Karen Maria Madsen, 10, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Ole Madsen Olsen, 6, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Niels Peter Madsen Olsen, 5, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Anna Madsen Olsen, 1, ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt

Rasmus Mikkelsen, 70, gift, Husmoderens Forældre, forsørges af Eieren, Flemløse Sogn, Odense Amt

Anne Nielsdatter, 68, gift, Husmoderens Forældre, forsørges af Eieren, Flemløse Sogn, Odense Amt

Rasmus Hansen, 20, ugift, Tjenestefolk, Flemløse Sogn, Odense Amt

Anne Maria Rasmussen, 20, ugift, Tjenestefolk, Aarup Sogn, Odense Amt

Anne Marie Pedersen, 14, Tjenestefolk, Verninge Sogn, Odense Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=55468#55468,11979677

Folketællingen 1890:

Mads Peter Olesen, 59, gift, Husfader Gaardejer, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Mette Rasmussen, 49, gift, Hans Kone, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Peder Madsen Olsen, 25, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Rasmus Madsen Olsen, 23, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Ole Madsen Olsen, 16, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Niels Peter Madsen Olsen, 15, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Anne Kathrine Madsen Olsen, 22, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Anna Madsen Olsen, 11, ugift, deres Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Maren Madsen Olsen, 9, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

Karen Madsen Olsen 7, ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=59326#59326,12180913

Folketællingen 1901 er matr.nr. angivet som 3a, 2a

Mads Peter Olesen, 12.06.1830, Husfader Gaardejer, Flemløse sogn

Mette Rasmussen, 13.12.1840, Husmoder

Rasmus Madsen Olsen, 21.02.18166, Barn

Niels Peter Madsen Olsen, 5.01.1875, Barn

Anne Kathrine Madsen Olsen, 27.12.1867, Barn

Maren Madsen Olsen, 30.11.1880, Barn

Karen Madsen Olsen 13.06.1882, Barn

Lars Peter Villumsen, 22.02.1886, Tyende

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=21370#21370,1939855, opslag 102

Folketællingen 1906:

Mette Rasmussen, 13.12.1840

Rasmus Madsen Olsen, 21.02.1866, Gaardbestyrer

Anne Kathrine Madsen Olsen, 27.10.1867, Barn

Maren Madsen Olsen, 30.11.1880, Barn

Maren Caroline Jørgensen, 3.05.1864, Tyende

Anders Andersen, 2.04.1883, Tyende

Carl Frederik Hansen, 19.10.1887, Tyende

Carl Brødsgaard Jørgensen, 3.10.1884, Tyende

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10953#10953,290517

Folketællingen 1911:

Mette Rasmussen, 13.12.1840, Enke, Husmoder, Landbrug, Flemløse Sogn, Odense Amt

Rasmus Madsen Olsen, 21.02.1866, ugift, Bestyrer, Landbrug, Flemløse Sogn, Odense Amt

Anne Kathrine Madsen Olsen, 27.10.1867, ugift, Pige i Huset, Landbrug, Flemløse Sogn, Odense Amt

Jens Peter Andersen, 20.05.1889, ugift, Fodermester, Søllinge Sogn, Svendborg Amt

Frederik Nielsen, 14.08.1896, ugift, Tjenestedreng, Flemløse Sogn, Odense Amt

Christian Axel Ricard Andersen, 27,12,1899, ugift, Tjenestedreng, Kjøng Sogn, Odense Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=63370#63370,12431035