Alle beboere i Pilekjærgård 1787 – 1901

Folketællingen 1787
Hans Hansen, 58, Gift, Husbonde, Bonde og Gaardmand
Karen Pedersdatter, 59, Gift, Madmoder
Peder Andersen, 26, Ugift, Søn af andet Ægteskab
Mette Rasmusdatter, 57, Ugift, Tjenestefolk
Mads Jørgensen, 15, Ugift, Tjenestefolk
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=326#326,48308

Folketællingen 1801
Anders Pedersen, 45, Gift, Husbonde, Bonde og Gaardmand
Dorte Andersdatter, 35, Gift, hans Kone
Peder Andersen, 14, Ugift, Mandens Søn
Mads Andersen, 52, Ugift, Tjenestefolk
Ole Iversen, 16, Ugift, Tjenestefolk
Karen Hansdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk
Hans Hansen, 71, Enke(mand), Konens Stedfader
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25889#25889,2892775

Folketællingen 1834
Peder Andersen, 47, Gift, Fæstegaardmand
Birthe Hansdatter, 37, Gift, hans Kone
Anders Pedersen, 78, Gift, Huusfaderens Forældre, der af ham underholdes
Dorthe Andersdatter, 72, Gift, Huusf aderens Forældre, der af ham underholdes
Karen Pedersdatter, 9, Ugift, Huusfaderens Børn
Anders Pedersen, 5, Ugift, Huusfaderens Børn
Hans Pedersen, 1, Ugift, Huusfaderens Børn
Rasmus Pedersen, 35, Ugift, Tjenestefolk
Jens Jørgensen, 16, Ugift, Tjenestefolk
Else Mikkelsdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2232#2232,80863

Folketællingen 1840
Peder Andersen, 54, Gift, Gaardmand
Birthe Hansdatter, 46, Gift, hans Kone
Karen Pedersdatter, 15, Ugift, deres Børn
Anders Pedersen, 10, Ugift, deres Børn
Hans Pedersen, 6, Ugift, deres Børn
Søren Larssen, 22, Ugift, Tjenestefolk
Morten Hansen, 16, Ugift, Tjenestefolk
Anna Dorthea Hansdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk
Dorthe Andersdatter, 78, Enke, Mandens Stedmoder, der af ham forsørges
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5036#5036,119231

Folketællingen 1845
Peder Andersen, 58, Gift, Gaardmand, Haarbye Sogn
Birthe Hansdatter, 50, Gift, hans Kone, her i Sognet [Flemløse]
Karen Pedersdatter, 20, Ugift, deres Børn, do
Anders Pedersen, 16, Ugift, deres Børn, do
Hans Pedersen, 12, Ugift, deres Børn, do
Morten Knudsen, 22, Ugift, Tjenestekarl, Kjærum
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6827#6827,162312

Folketællingen 1850
Peder Andersen, 64, Gift, Gaardmand, Huusfader, Her i Sognet [Flemløse]
Birthe Hansdatter, 54, Gift, hans Kone, her i Sognet
Anders Pedersen, 20, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Hans Pedersen, 16, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Karen Pedersdatter, 24, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Maren Sørensen, 2, Datterens Barn, her i Sognet
Karen Hansdatter, 64, Ugift, Forsørges af Huusf. og hendes øvrige Familie; hun er undertiden tungsindig, her i Sognet
Søren Larsen, 32, Ugift, Tjenestefolk, Kjøng Sogn, Odense Amt
Dorthe Jørgensdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, Do [Kjøng Sogn, Odense Amt]
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113797#113797,17261691

Folketællingen 1855
Peder Andersen, 68, Gift,Landbruger, Haarby Sogn, Odense Amt
Birthe Hansdatter, 61, Gift, hans Kone, Flemløse Sogn, Odense Amt
Anders Pedersen, 25, Ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Pedersen, 21, Ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Søren Larsen, 37, Gift, Svigersøn, Kjøng Sogn, Odense Amt
Karen Pedersen, 29, Gift, hans Kone, Flemløse Sogn, Odense Amt
Maren Sørensen, 6, Ugift, Barn, Flemløse Sogn, Odense Amt
Dorthe Jørgensen, 26, Ugift, Tyende, Kjøng Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119092#119092,17414306

Folketællingen 1860
Peder Andersen, 76, Gift, Gaardbruger, Haarby Sogn, Odense Amt
Birthe Andersen, født Hansen, 65, hans Hustru, Flemløse Sogn, Odense Amt
Anders Pedersen, 31, Gift, Gaardbestyrer, Flemløse Sogn, Odense Amt
Karen Pedersen, født Olesen, 27, Gift, hans Hustru, Flemløse Sogn, Odense Amt
Birthe Marie Andersen, 3, Ugift, deres Datter, Flemløse Sogn, Odense Amt
Maren Sørensen, 12, Ugift, Gaardbrugerens Pleiedatter, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Pedersen, 27, Ugift, Tjenestekarl, Flemløse Sogn, Odense Amt
Hans Andersen, 20, Tjenestekarl, Flemløse Sogn, Odense Amt
Karen Nielsen, 21, Ugift, Tjenestepige, Flemløse Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8666#8666,212411

Folketællingen 1870
Anders Pedersen, 40, år, født i Flemløse sogn, husfader, avlsbrug
Karen Olesen, 36 år, do, husmoder
Birthe Marie Andersen, 12 år, barn
Karen Andersen, 9 år
Peder Andersen, 6 år
Ole Andersen, 3 år
Birthe Hansdatter, 75 år, født i Flemløse sogn, slægtning
Hans Pedersen, 36 år, tjenestekarl
Rasmus Jacobsen, 15 år, tjenestedreng
Maren Hansen, 20 år, tjenestepige
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=53182#53182,11820758

Folketællingen 1880
Anders Pedersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Flemløse sogn, Odense Amt
Karen Olesen, 46, hans Kone, Flemløse sogn, Odense Amt
Birthe Marie Andersen, 22, Ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt
Karen Andersen, 19, Ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt
Peder Andersen, 16, Ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt
Ole Andersen, 13 år, Ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt
Niels Christian Andersen, 9, Ugift, deres Barn, Flemløse sogn, Odense Amt
Birthe hansdatter, 84, Enke, Husfaderens Moder, der af ham forsørges, Flemløse sogn, Odense Amt
Mads Rasmussen, 21, , Ugift, Tjenestekarl, Søllested sogn, Odense Amt
Niels Chr. Larsen Thorsen, 16, Ugift, Tjenestekarl, Søllested sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=55468#55468,11979681

Folketællingen 1890
Anders Pedersen, 60, Gift, Husfader, Gaardeier, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt
Karen Olesen, 56, Husmoder, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt
Peder Andersen Pedersen, 26, Ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt
Ole Andersen, 23 år, Ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt
Niels Christian Andersen, 19, Ugift, Barn, Dærup, Flemløse sogn, Odense Amt
Dorthea Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Søllested Sogn, Odense Amt
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=59326#59326,12180911

Folketællingen 1901
Peder Andersen, 4.11.1863, Flemløse S, O. Amt, Husfader, landbrug, Gaardejer
Ane Johanne Jørgensen, 21.03.1860, Vissenbjerg S., O. Amt, Husmoder
Anders Jørgen Pedersen, 12.01.1900, Flemløse S, O. Amt, Barn
Pige [senere døbt Marie Kathrine Pedersen, pp], 7.01.1901, Do, Barn
Anders Pedersen, 13.01.1830, Do, Aftægtsmand, Aftægt
Karen Olsen, 17.04.1833, Do, Do
Ole Peter Andersen, 21.11.1866, Do, slægtning
Niels Christian Andersen, 10.08.1870, Do, Slægtning
Lars Larsen, 26.07.1883 Ørsted sogn, Slægtning
Anna Emilie Christiansen, 31.10.1884 Verninge sogn, Tyende
Rasmine Christiansen, 13.11.1874 Verninge sogn, Tyende
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=21370#21370,1939837

Tilbage

Til forsiden