Hvem, hvad, hvorfor

Jeg er født på Pilekjærgård i Dærup, og jeg vil gerne sammen med læsere skrive landsbyens historie. Hvem boede i landsbyen? Hvordan var deres liv? Hvordan udviklede ejendomsstrukturen sig? Hvem købte og solgte jord, og hvem var håndværkerne? Hvordan var de sociale relationer i landsbyen?

Personligt? Jeg er uddannet cand.mag. med hovedfag i historie, men har i mit arbejdsliv ikke brugt uddannelsens fagspecifikke element. Det forsøger jeg at råde bod på i denne min pensionisttilværelse. Efter studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium i 1970 indledte jeg slægtshistoriske studier, hovedsagelig ved interview af familiens ældre medlemmer, men sad dog også i sommerferien en del på Landsarkivet i Odense. Under studiet var slægts- og lokalhistorie ikke “moderne”, og i min erhvervsaktive periode var der kun sporadisk tid og lejlighed til beskæftigelse med disse sager. Som sagt gør jeg noget (lidt) ved det nu.

Jeg opfatter mig ikke som slægtsforsker, men mere som lokalhistoriker, jvf. linjerne ovenfor.

Hvorfor? Grundlæggende bare fordi jeg synes, det er sjovt.

I nogle år anmeldte jeg bøger i Nordjyske (er bosiddende i Aalborg), ligesom det i en periode også blev til nogle klummer. Det er tænkeligt, at nogle udvalgte vil fremkomme på denne side, hvis jeg falder over noget, som stadig kan være relevant. Her er et eksempel, der også handler om slægtsforskning.

Se i øvrigt bemærkninger om mit kildemateriale