Slægtsfølgen i landsbyen

Jeg vil undersøge ejendommenes historie – både gårde og huse.

Studiet bør omfatte både fordelingen af landsbyens jord og fæsternes relationer både over tid og mellem ejendommene på et tidspunkt.

Der har gennem historien været handlet en del jord mellem gårdene; ikke mindst omkring 1878, da matrikelnummer 2, Fiskergården blev nedrevet og tilliggendet solgt. Det medførte andre handler, og også at nye mindre ejendomme blev etableret.

På nogle gårde var der længerevarende tilhørsforhold for en slægt (slægtsfølge). I nogle perioder var der tætte slægtsrelationer mellem flere ejendomme.

Studiet er ikke tilendebragt, men her er nogle foreløbige betragtninger.

En undersøgelse af slægtsfølge viser, at tre gårde skiller sig ud: Svanekjærgård, Pilekjærgård og Elmegård, matr.nr. 9, 6 og 8; tre gårde i den sydlige del af landsbyen. At der er slægtsfølge vil sige, at der i hver generation er en – mand eller hustru – som er født på gården.

Svanekjærgård var fra midten af 1600-tallet til 1996 beboet af samme slægt. Tre fæstebønder bar navnet Lysholt, som iflg. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv vist også er navnet på gård i nærheden af Falden. En datter Maren blev 1731 gift med en Michel, hvorved Mikkel-navnet kom på gården. Indtil 1996 hed fæstebonden / ejeren Mikkelsen eller Madsen. Jeg ved endnu ikke, hvem Michel Pedersen var, men det er usandsynligt at han var nærtbeslægtet med forgængeren, Jens Hansen Lysholt. Det er muligt, at han var gift med Jens Hansen Lysholts datter, Maren Jensdatter[1], hvorved slægtsfølgen kan føres yderligere tre generationer tilbage.

Det blev til seks (måske ni) generationer.

Pilekjærgård var i seks generationer beboet af samme slægt. Her fik Anders Pedersen, 1756-1835 fæstebrev på gården dateret 13.04.1792, og slægtsfølgen ophørte 1990. Anders Pedersen blev gift med Dorthe Andersdatter, 1762-1844, der var født på Pilekjærgård, men jeg har endnu ikke dokumenteret, at hendes mor, Karen Pedersdatter, ca. 1729-1792 var datter af forgængeren, Peder Pedersen, kaldet ”Unge Peder Pedersen”. I Enesteministerialbogen findes i årene 1728-1730 kun en Karen, født i Dærup. Hun er datter af en Peder Madsen i Dærup, og han har ingen tilknytning til Pilekjærgård[2]. Derfor er Dorthe Andersdatter første beboer i slægtsfølgen.

På Elmegård har samme slægt været på gården i fem generationer, men den er stadig i samme slægts eje. Hans Jørgensen blev født 1776 og fik fæstebrev på Elmegård 1803. Ingen af hans forældre, Jørgen Sørensen, 1744-1797 og moderen Kirsten Nielsdatter, ca. 1733-1810 er født på gården.

Slægtsfølge på de øvrige gårde?

Rosenlund kan måske også siges at have været beboet af samme slægt i seks generationer; blot er der en fæstebonde – i øvrigt født på Pilekjærgård – Ole Pedersen, der ”ødelægger” slægtsfølgen. Denne Ole Pedersen, født 1732 havde fæstet i en periode fra før 1776 til 1798, da Peder Madsen, 1754-1816 overtog gården. Ole Pedersen fik fæstet, da han giftede sig med enken, Margrethe Didriksdatter. Hendes afdøde mand, Mads Pedersen var far til den nævnte senere fæster Peder Madsen og selv søn af en Peder Madsen, 1692- , hvis far Mads Nielsen, ca.1655-1711 også fæstede Rosenlund. Slægtsfølgen sluttede 1876.

I de øvrige gårde er der enkelte tilfælde af flere generationer efter hinanden. Jeg har endnu ikke færdiggjort studiet; der mangler også oversigter over slægterne i de fire oprindelige husmandssteder. Det følger senere.


[1] Jf. Enesteministerialbogen, Flemløse sogn, 1678-1804: copuleret 3.p. Pasche vel Jubilate, dvs. 15.04.1731

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377463

[2] Peder Madsens datter, Karen døbt Festo Purific. Mariæ 1729, dvs. 2.02.1729

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179110#179110,30377301

LEAVE A COMMENT