P. Jensen: Bidrag til Baag Herreds Historie

Således kaldte Peder Jensen sine studier i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1931-1936. Denne Peder Jensen kom fra Flemløse, men flyttede til København og blev postbud. Denne oplysning findes på Glamsbjerg Lokalarkivs hjemmeside (https://glamsbjerglokalarkiv.dk/samlinger/)

Bidragene består af fortegnelser over alle sognene, et yderst interessant marknavne-materiale samt lister over jordbrugernes navne fra ca. 1830. Et meget omfattende materiale stadig til stor nytte for slægtsforskere og lokalhistorikere.

LEAVE A COMMENT