Kildemateriale

Grundlæggende kildemateriale er naturligvis kirkebøger for Flemløse og omliggende sogne. Jeg har under de endnu ikke færdiggjorte studier endnu ikke fundet aner uden for Baag herred!!! Folketællingerne er naturligvis også uomgængelige, dog med 1911-tællingen som den sidste. Da folketællingerne 1916, 1920, 1930 og 1940 er offentliggjort på Arkivalieronline (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7), kommer jeg muligvis en dag tilbage hertil.

Hertil kommer Fæsteprotokollen for Søholm gods 1776-1887. Dærup hørte ganske vist under Frederikslund, nuværende Krengerup, men da Søholm og og Frederikslund havde samme ejerforhold, blev fæsteprotokollen altså ført samme sted.

Ligeledes findes skifteprotokol og tingbog på nettet. Flemløse sogns fattigvæsens arkiv er også at finde på Arkivalieronline; her er både forhandlingsprotokoller og korrespondance.

Lidt sjovt er det også at læse i Flemløse skoles elevprotokol om børnenes evner og karakteristika; også den er på Arkivalieronline.

Matrikelkort og marknavne er – ud over primærmaterialet i Historiske Kort på Nettet, – bl.a. behandlet af P. Jensen.

Det lokalhistoriske arkiv i Glamsbjerg har tidligere gennemført en del forskning i ejerforholdene i Dærup. For den periode, jeg foreløbig holder mig til – 1787 – 1911 – har jeg lejlighedsvist sammenholdt med originale kilder, men nogle steder refererer jeg til forhold før “min” periode, og her står jeg på skuldrene af arkivet. Det markeres forhåbentlig med forkortelsen GLA.

Af slægtshistorisk materiale kan nævnes sognepræst H. Hansen: “En gammel Baag Herreds Slægt”, i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1917-1921, p.71-179 og tilføjelser p. 321-322. Jeg har naturligvis årbogen, men det var nemmere at downloade en pdf-fil end selv at scanne; derfor står jeg her på skulderen af Claus Rønlev, der har dem liggende på sin hjemmeside, hvor de kan findes via dette link.

Specielt til matr.nr.9, Elmegårds historie lånte jeg for mange år siden et manus, som daværende ejer, nu forlængst afdøde Johannes Andersen havde ladet udarbejde via en slægtsgårdsforening. Tak til min gode ven, Johannes for den gestus. I kildehenvisninger benævnes det Johs’ manus.