Article Index

Men Maren Andersdatter, der blev skubbet til side? Hvordan gik det hende?

Hun blev født 1782, døbt 3. søndag efter Trinitatis, dvs 16. juni, datter af Anders Nielsen i matr.nr. 2, Fiskergården i hans andet ægteskab. Også af første ægteskab findes en datter ved navn Maren.

Efter den uheldige oplevelse i 1815 vides ikke meget med sikkerhed.

Hun fik i januar 1819 en datter uden for ægteskab. Datteren fik også navnet Maren og blev ved dåben båret af en søster Kirstine. ”Vores” Maren havde faktisk en søster med det navn, og fadderne var fra Kellerhavegård, Dærupgård og matr.nr.3. (En, nemlig Rasmus Nielsen var gårdmand i Løbergården i den modsatte ende af landsbyen.) Udlagt barnefader var en Peder Madsen fra Flemløse.[18]

Men endelig i 1824 skete noget positivt for hende. Hun blev 12.03.1824 gift med Mads Pedersen, et af vidnerne ved det famøse møde i Flemløse præstegård ni år før. Han var født på Rosenlund og bror til to brødre, der også begge blev gårdmænd i Dærup. Efter giftemålet fik han i 1825 fæstebrev på hustruens fædrenegård, Fiskergården.

Hvis dette var en roman, kunne man måske deri digte en tolkning af de to generationers liv:

Præstesønnen havde ikke evnerne til også at studere til præst, men lærer kunne man jo altid blive!

Og så havde han alligevel en sådan status, at han kunne komme i lag med en fattigmandsdatter, gøre hende gravid, men ikke tilstrækkelig til at han kunne slippe af sted med det. Forsøget på at gifte sig med en agtværdig gårdmands datter, hvilket ville være en acceptabel forbindelse for skolelæreren mislykkedes, og han måtte ægte den fattige kvinde. Det blev næppe en lykkeligt ægteskab, når det byggede på tvang. Børnene fik ikke så megen støtte hjemmefra, at de kunne uddanne sig. De måtte klare sig med / på daglejervilkår – en søn flygtede nærmest til Jylland og lod sig forsvinde. Er det en historie om social deroute?

 

[1] Flemløse KB 1815, p. 134, https://www.sa.dk/ao-sospøegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377526

[2] KB, ibid.

[3] Dreslette KB, p.47, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137443#178971,30356681

[4] Kilde: FT 1801, Odense, Baag, Dreslette, Bragelone Huuse, , 1, FT 1801, A1686

[5] KB, p. 38, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377500

[6] Andreas Juul var præstegårdsforpagter, KB, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377503 og https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=370595#370595,70982684

[7] KB, p.55, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377507 eller https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=370595#370595,70982690

[8] KB Flemløse, p.64, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137523#179111,30377513

[9]J. C. A. Carlsen-Skiødt: Nogle historiske Optegnelser om Helnæs Sogn, Årbog for Odense og Assens Amter 1932, p.20, set på denne adresse april 2019

http://www.histfyn.dk/PDF/1932/historiske%20optegnelser%20heln%C3%A6s.pdf

Kontraministerialbogen på Arkivalieronline fortæller ikke noget om dødsårsag.

[10]KB Helnæs, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179432#179432,30430780

[11]https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21398468#346178,69041656

[12]Odense, Baag, Helnæs, Helnæs By, et Huus, 7 F1, FT-1855, C9099

[13]Odense, Baag, Helnæs, Helnæs Skoledistrikt, et Huus, 8 F1, FT-1860, C9098

[14]KB https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=370631#370631,70984619

[15] KB Helnæs, p.103, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137679#179433,30430893

[16]Odense, Baag, Helnæs, Helnæs, et Huus, 10, FT-1840, C5092, KKB Helnæs, p. 105, nr.95. ref. til Jvf.reg. p.60, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179433#179433,30430894. KKB Sønderby, p. 153, nr. 241 i Tilgangslisten, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181590#181590,30832191, her hedder hun Nicoline

[17]Odense, Baag, Helnæs, Helnæs By, en Gaard, 32, FT-1855, C9099

[18] Flemløse KB, dåbsregister, p.32, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=370595#370595,70982690