Article Index

Samme dag 4.nov., som Dorthea fik sin skolelærermand, fødte hun en søn, som fik navnet Jacob Lauritz. Han blev ”frembaaret af Madame Schmiidt Huusholderske paa Flenstofte”.[5]

Der var altså stadig forbindelse til Dreslette sogn. Flere af fadderne, hvoraf flere boede på Woltofte Mark, grænsende mod Dreslette, ved denne dåb havde samme funktion ved den efterfølgende søns dåb. Det var Theodor Christian, født 21.11.1816, samme dag hjemmedøbt, ført til kirken 4. søndag i advent, 22. dec., frembaaret af Madame Nicoline Sara Magrete Sl. Juul s(?) Enke i Flemløse Præstegaard,[6]

Samme Madame Juul fra præstegården bar også sønnen, Johannes Peder Kryssing, født 8de December 1820, ført til Kirken 28de Januari 1821.

Datteren Anne Magrethe Dorthea, født 24.07.1818, blev også båret af en præsterelateret kvinde, nemlig Jomfrue Charlotte Deichmann i Ackerup Præstegaard. Skolelæreren valgte gudmødre af den pænere klasse, mens fadderne var jævne folk. Der var dog enkelte gårdmænd i blandt. Ved Anne Magrethe Dortheas således fx Mads Pedersen fra Dærup, ham der var vidne under konflikten i 1815.[7] [8]

I 1822 blev Jens Børge (Børre) Jacobsen lærer i Helnæs, og her fik de yderligere et par døtre, Frederikke Nielsine Jensdatter, født 10.05.1825 og Maren Sophie Jacobsen, født 20.06.1831.

Ifølge folketællingen 1840 var kun de to døtre, Margrethe Dorthea og Maren Sophie hjemmeboende.

 

Han døde 4. Januar 1852 paa vejen til Helnæs Kirke, hvor han var kirkesanger, 68 Aar gl. Dødsaarsagen var alderdom og hoste.[9]

Dorthe døde i 1856

 

Hvad der blev af børnene, er ikke undersøgt systematisk.

Den ældste, Jacob Lorentz er ikke fulgt.

Theodor Christian døde 21.02.1847[10]

Den yngste, Maren Sophie forsømte i juli måned 1844 skolen en dag, hvilket medførte en mulkt på 3 skilling.[11]

Om dette er udtryk for omsorgssvigt … det kan vi ikke vide noget om. Den ældste datter Ane Margrethe Dorthea blev hos moderen, hvilket fremgår af folketællingen 1855.[12]

Derefter ses hun i folketællingen 1860 som indsidderske og daglejerske, og hun har et ugift plejebarn ved navn Jens Børge Pedersen. Det må være hendes eller en søsters barn, født uden for ægteskab.[13] iflg KB er det Frederikkes barn.[14]

Sønnen Johannes Peder Kryssing Jacobsen, født 1820 rejste til Jylland[15], hvorefter sporet fortaber sig.

Datteren Frederikke var i 1840 tjenestepige hos en husmand på Helnæs og 1841 i Sønderby sogn.[16]

Den yngste, Maren Sophie ses i folketællingen 1855 som tyende hos en gårdejerske på Helnæs.[17]