Article Index

Den nye skolelærer, Jens Børge Jacobsen, (hvis navn også hyppigt skrives Børre, hvilket illustrerer den jævne mands udtale af navnet) var født i Dreslette, døbt 7. juni 1784 (ifølge Bauer en mandag). Hans far var præst, senere provst, Jacob Jacobsen, og man kan måske formode, at Jens Børges evner næppe rakte til at blive præst, eller var han en lidt for vild krabat til akademiske studier?

For hvorfor protesterede Dorthea og hendes far mod giftermålet? Jo, Jens Børge havde ”forud givet Dorthea Larsdatter Ægteskabsløfte og besvangret hende”, står der kirkebogen.

Lars Friderichsen var af små kår, så der var måske forbundet en vis oprørslyst med kravet om ægteskabelig retfærdighed. Præstens søn skulle ikke bare gøre en fattigmands datter gravid, flytte til et andet sogn og gifte sig med en gårdmandsdatter.

Kirkebogen oplyser ikke detaljer om forhandlingerne, men 16. september meddeles konklusionen:

”Formedelst ovenanførte af Skolelærer Jacobsen tidligere gennem Løfter og indgaaet Forbindelse ophæves og tilbagelyses den mellem Skolelærer Jens Børre Jacobsen i Flemløse Skole og Maren Andersdatter af Dærup tillyste Forbindelse efter mundtligt Forlig og fælles Samtykke imellem og af sidstnævnte Jens Børre Jacobsen og Maren Andersdatter som hermed tilstaaes af Maren Andersdatters Fader Anders Nielsen Gaardmand i Dærup som hendes fødte Værge og Jens Børre Jacobsen”

Underskrevet af Anders Nielsen (i egen hånd ses det) og af J.B. Jacobsen.

Som Vitterlighedsvidner underskrev to ”Gaardmænd af Dærup”: Anders Pedersen, Pilekjærgård og Peder Madsen, Rosenlund, begge ”med paaholden Pen”.

Jens Børge Jacobsen blev altså tvunget til at gifte sig med Dorthea Larsdatter, hvilket skete 4. nov. som skrevet står: Skolelærer Jens Borre Jacobsen, 31 år og Dorthea Larsdatter, 26 år af Dreslette. Forlovere var Gaardmand Mads Pedersen af Dærup og Huusmand Peder Mogensen af Flemløse, de to vidner fra mødet i august.[2]

Man bemærker kirkebogens formulering 16. september: den tillyste forbindelse tilbagelyses. Tilsyneladende er den egentlige vielse ikke sket, skønt alle indførslerne findes under ”Copulerede”. Tillysningen var i overensstemmelse med Christian 5.s Danske Lov lige så virkningsfuld som vielsen, men lettere at omgøre.

Hvordan informationerne er flydt fra Flemløse sogn til Dreslette, nærmere betegnet Brydegaard, lader sig ikke umiddelbart se. Senere vil jeg undersøge, om en Friderichsdatter, der boede hos Søren Knudsen i matr.nr.13, var i familie med Lars Friderichsen fra Dreslette.

Dorthe / Dorthea blev døbt i Dreslette kirke 18. søndag efter Trinit., 11.10.1789. Forældrene var altså Lars Friedrichsen, også skrevet Frederiksen, ca. 1752- og Barbara Pedersdatter, ca. 1754- og de boede i Brydegaard.[3]

Deres bopæl 1801 er i folketællingen registreret som Bragelone Huuse, men hvor ligger det? Dorthe er her 11 år. Broderen Frederik er seks og søsteren Maren tre år.[4]