Article Index

[Dette er en lettere redigeret version af en artikel i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivs årsskrift, Tilforn, 2019]

En dag i begyndelsen af august 1815 (måske – kirkebogen er ikke let læselig her) blev den nye skolelærer i Flemløse, Jens Børge Jacobsen gift med Maren Andersdatter fra Dærup.

Troede han.

Denne Maren var datter af Anders Nielsen på Fiskergården (matrikel nr. 2), og han var en driftig mand, som fik præmie af Landhusholdningsselskabet – en respekteret mand på egnen, så det var vel naturligt, at en datter blev gift med skolelæreren.[1]

Men …

18. august mødte nemlig Dorthea Larsdatter og hendes far, Lars Friderichsen fra Ungersbjerge i Dreslette sogn op i Flemløse præstegård for at gøre indsigelse mod giftermålet. Ankomsten var nok meddelt forinden, for der var også mødt to vidner: Gaardmand Mads Pedersen fra Dærup og Huusmand Peder Mogensen, der boede i Høed Gyde, beliggende i Flemløse sogn, men grænsende op til Dreslette sogn.