Her er kort over matr.nr.6, Pilekjærgårds tilliggender i 1810. Endvidere havde gården andel i et mindre tørvelod i mosen, som her hedder Dærup Grave. I den behandlede periode var dette tilliggende uforandret.

 

 

I 1921 blev tilkøbt et mindre areal.