Personregister

Her er en liste over alle de personer, der indtil videre er registreret på hjemmesiden. Listen, persondata og links ajourføres.

Ane Katrine Jeppesdatter, 1761-1842, læs her og her,

Anne Madsdatter, 1767-1802, læs her,

Alhed Nielsdatter, 1806- , læs her

Hans Erichsen, ca. 1640-1712, læs her,

Mads Pedersen, 1785-1868, læs her, her,

Niels Jensen, 1762-1820, læs her,

Niels Rasmussen, 1796 – , læs her

Ole Pedersen, 1731- , læs her