Gårde og huse i Dærup

Kort over landsbyen, som den var i 1790:

Matrikel nr. 1, Kellerhavegård
Matrikel nr. 2, muligvis kaldet Fiskergården
Matrikel nr. 3, Blåmosegård
Matrikel nr. 4, Rimsgård
Matrikel nr. 5, Rosenlund
Matrikel nr. 6, Pilekjærgård
Matrikel nr. 7, Dærupgård
Matrikel nr. 8, Elmegård
Matrikel nr. 9, Svanekjærgård
Matrikel nr. 10, Løbergården

Endvidere var der fire huse:
Matrikel nr. 11
Matrikel nr. 12
Matrikel nr. 13
Matrikel nr. 14

Iflg. folketællingen 1787 var der 100 beboere i landsbyen

Og her et udsnit af matrikelkortet fra 1859.

Matrikelkortet fra 1961 viser bl.a., at gården matrikel nr. 2 ikke længere eksisterer. Den blev brudt ned i 1878 og jorderne solgt til andre gårde, der samtidig solgte anden jord, nye gårde opstod, og der skete en del ændringer i landsbyen. Endvidere er matr.nr. 4, Rimsgård flyttet ud fra landsbyen. Den kom til at ligge i bebyggelsen ved navn Koppenbjerg, sydvest for landsbyen.

Herom andetsteds