Dærup ejerlav 1810

Kortet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside med historiske kort, hkpn.gst.dk