Gårdens tilliggender gennem perioden

Pilekjærgårds tilliggende ifølge matrikelkort gyldigt fra 1810. Sandsynligvis udarbejdet ved udskiftningen 1792.

Pilekjærgård omkring 1790

 
 
 
 

Pilekjærgårds tilliggende efter 1930, da Peder Andersen Pedersen (1863-1953) købte matr.nr.10y hidtil hørende til matr.nr. 10, Løbergården

Pilekjærgård efter ca. 1930

 

 

 

 

Tilbage til matr.nr. 6, Pilekjærgård