Matrikel nr. 14, et husmandssted

Matrikel nr. 14, nuværende Dærupvej 63 blev først i 1800-tallet beboet af nogle familier, som skæbnen ikke just havde været mild imod.
Søren Knudsen var søn af Knud Sørensen, matr.nr. 10, Løbergården. Inden Søren eller hans brødre kunne overtage Løbergården, var deres mor Barbara blevet gift med Niels Andersen. Ingen plads til dem i Løbergården.
Han måtte derfor tage til takke med matr.nr. 14, den lille ejendom nabo til matr.nr.8, Elmegård. Denne ejendom var tidligere fæstet af Anders Rasmussen, der var hjulmand, og som altså også havde lidt jord.
Som 26-årig blev Søren Knudsen i 1752 gift med Kirsten Pedersdatter, som også var fra Dærup.
Hun døde i 1761, og den næste hustru, Dorthea Jørgensdatter døde i 1763, hvorefter han blev gift med Ane Hansdatter, der overlevede Søren.
Han fik i øvrigt fattighjælp, da han i 1806 var syg og sengeliggende
I folketællingen 1787 kan vi se, at der i det lille hus ud over Søren, hustruen Ane og deres to børn, Niels og Hans, 11 resp. 7 år, boede en kvinde Maren Jensdatter, 50 år med to børn, Ane Friedrichsdatter og Agathe Friedrichsdatter. De var også 11 og 7 år – måske. Det oplyser folketællingen, men kan vi stole på det …
Maren var blind og ”nyder almisse”, siges det. Der omtales et par steder en Marie Friderichsdatter, men det er vist fejlskrivning for Maren Jensdatter.
Søren Knudsen modtog i en periode også almisse, men erklærede i 1805, at han ikke ville modtage fattighjælp, da han ikke ville ”lade sit Boe og sine Eiendele beskrive”.
Derpå døde han og blev begravet 11. juni 1806. Enken Ane Hansdatter døde først i 1824.

Agathe Friedrichsdatter blev gift 12.02.1803 med Anders Christensen, Ørsted.
11.12.1819 blev hun gift med Ditlev Ditlevsen, som var 39 år og fra Odense. Her oplyser kirkebogen, at Agathe Friderichsdatter var fra Caslund i Kjærte Sogn, men tilsyneladende konfirmeret i Flemløse. Hun var tilsyneladende 43 år.
I 1824 blev hun gift med en Rasmus Pedersen, tjenestekarl i Voldtofte. Det var tredje ægteskab, og alle tre gange blev hun enke. Hun var nu 49 år, han 31 og født i Haarbye.

Agathe genfinder vi adskillige gange i fattigkommissionens protokoller.2 Flere gange, fx 1806 ses hun at modtage hjælp for at passe sin blinde og syge moder, og hendes mand, Anders Christensen fra Ørsted var oven i købet væk ved ”Regimentet i Holsten”.
Agathe ses at modtage understøttelse fra fattigkommissionen hvert år frem til 1829.
Hun døde på Voldtofte Mark 24. juli 1832, hvor hun stadig var gift med husmand Rasmus Pedersen.

1795 havde Søren Knudsen opgivet fæstet af matr.nr. 14 og overladt det til Hans Larsen, der kom fra Helnæs og som året efter giftede sig med datteren, Dorthe Sørensdatter.
De fik bl.a. en datter, Maren, som i Flemløse Skoles elevprotokol som 10-årig blev karakteriseret som ”af meget ringe Begreb og Natur”, senere ”ringe af Evner, Flid og Kundskab”. Da hun blev konfirmeret var hun ”maadelig af Kundskab”.

Til den lille ejendom i landsbyen hørte en mindre mark, en del af Aftenbiergs Mark, nuværende Koppenbjerg over for den tidligere Dærup Skole. Ifølge et matrikelkort fra 1800 var parcellen på 51710 □/Al. Ifølge matriklen havde ejendommen et tilliggende på 3 Skp. 2 Fd. 1 Alb.

Hvordan ville Søren Knudsen mon have klaret sig på Løbergården, hvis han havde fået den i fæste?
Hvilken ejendom overlod han til datter og svigersøn?
Kan man gisne om disses potentiale i forhold til at give den lille Maren støtte?